Politica de Confidentialitate

1. Informații generale

Această Politică de confidențialitate (“Politica”) explică modul în care societatea SC DRIADA Eco-Sab SRL (denumită în continuare: ”SC DRIADA ECO-SAB SRL” sau ”Societatea”) colectează, procesează şi protejează datele dumneavoastră cu caracter personal.

SC DRIADA ECO-SAB SRL cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora, prelucrând datele dumneavoastră personale în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), cu Legea 190/2018 privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificari ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugăm să verificați periodic conținutul acestei Politici de Confidențialitate.

Cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm, SC DRIADA ECO-SAB SRL este “operator de date”, adică entitatea care stabileşte scopurile şi mijloacele prin care datele cu caracter personal sunt prelucrate.

În cazul în care doriți să ne contactați în legătură cu informaţiile dumneavoastră cu caracter personal sau această Politică, folosiți următoarele date de contact:

Denumirea societatii: SC DRIADA ECO-SAB SRL

Adresa: Strada Abanosului, Nr. 7, Comuna Dridu, județul Ialomița

Date înregistrare la Registrul Comertului: nr.  J21/462/2021, CUI 44752072,

Telefon: 0730227227

2. Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Legalitate, echitate și transparență”: Datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată.

Limitări legate de scop”: Datele cu caracter personal sunt colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;

Reducerea la minimum a datelor”: Datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate;

Exactitate”: Datele cu caracter personal sunt exacte și, în cazul în care este necesar, vor fi actualizate; datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere; 

Limitări legate de stocare”: Datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;

Integritate și confidențialitate”: Datele cu caracter personal sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.

Responsabilitate”: SC DRIADA ECO-SAB SRL aplică proceduri și politici eficiente pentru a respecta legislația europeană și națională cu privire la protecția datelor cu caracter personal în vigoare.

3. Scopurile și temeiurile colectării și prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal

SC DRIADA ECO-SAB SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru următoarele scopuri:

– pentru desfășurarea relației dintre dumneavoastră şi SC DRIADA ECO-SAB SRL, respectiv pentru a vă procesa devizul de lucrări și factura.

Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale.

4. Tipuri de date colectate:

Datele colectate de SC DRIADA ECO-SAB SRL sunt: numele dumneavoastră, adresa de e-mail, adresa unde vor avea loc lucrările efectuate de noi, detalii de facturare și numar de telefon.

5. Cum colectam:

– prin comandă (prin intermediul formularului de contact) prin email;

– prin comandă telefonică.

6. Durata pentru care vă prelucrăm datele

SC DRIADA ECO-SAB SRL va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

6. Securitatea datelor

SC DRIADA ECO-SAB SRL va lua măsuri adecvate de securitate, inclusiv informarea și instruirea angajaților, cu privire la protecția datelor cu caracter personal împotriva utilizării necorespunzătoare sau pierderea datelor cu caracter personal și prevenirea accesului neautorizat la datele dumneavoastră.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați cu o solicitare la adresa de email: driadaecosab@gmail.com